Online Podrška Korisnicima
 Pretraga:  

Integrisana programska rešenja

Nova era poslovanja zahteva znatno više od proste evidencije promena. Neophodno je integrisati sve interne sisteme i poslovne procese. Globalni  razvoj poslovnih odnosa nameće potrebu postavljanja viših nivoa integracije koji obuhvataju procese i aplikacije unutar čitave grane poslovanja: od monitorisanja tržišta, evidencije i praćenja potencijalnih interesenata, preko odnosa sa dobavljačima i kupcima i upravljanja ljudskim resursima, sve do analize poslovnih promena i postavljanja operativnih planova i strateških ciljeva.

Brza i tačna informacija je imperativ modernog poslovanja:
kupci traže proizvode i usluge koji odgovaraju njihovim potrebama, oni traže informaciju o cenama, uslovima, rokovima, mogućnosti isporuke, trajnosti proizvoda. Precizna informacija o asortimanu dobavljača, uslovima prodaje, pouzdanosti u poslovanju, brz odziv na promene na tržištu mogu biti od presudnog značaja kod kvalitetne nabavke. Čitav poslovni lanac mora biti do detalja informatički podržan da bi poslovni sistem funkcionisao bez greške ili zastoja. Potrebna informacija mora biti dostupna bilo kada, na bilo kom mestu i na trenutno raspoloživom hardverskom resursu.

AB Soft vam može ponuditi integrisano rešenje: skup informacionih podsistema i aplikacija, kojima se pokriva kompletan proces upravljanja informacijama i radnim tokovima svim jednog preduzeća. Informacioni sistem omogućuje upravljanje resursima preduzeća (ERP) i donošenje odluka na osnovu pouzdanih i blagovremenih informacija.

Naše rešenje poslovnog softvera obuhvata ne samo knjigovodstvene aspekte, već i druge kritične tačke u poslovnom sistemu, koje mogu biti od presudne važnosti za uspešno poslovanje sistema u celini. Jedan savremen poslovni informacioni sistem podrazumeva stavljanje svakog dela poslovnog sistema u funkciju boljeg poslovanja celog sistema. Pri tom, ne treba se zadržati samo na zakonskom ili nekom drugom minimumu potrebne evidencije, već tražiti maksimum koji neki deo poslovnog sistema može da pruži za dobrobit ostalih delova i sistema kao celine. Jedino informacioni sistem koncipiran na ovim principima može da pruži kvalitet više u poslovanju jednog preduzeća.


ERP se zasniva na zajedničkoj bazi podataka i modularnom dizajnu softvera. Zajednička baza može da obezbedi svakom sektoru da smešta i traži informacije u realnom vremenu. Informacija treba da bude pouzdana, pristupačna i lako deljiva. Modularni dizajn sofvera treba da znači da poslovanje može da odabere module koji mu trebaju, da ih miksuje i da usvaja module od različitih dobavljača, kao i da dodaje nove sopstvene module da bi poboljšao performanse poslovanja. Idealno, podaci iz različitih poslovnih funkcija su integerisani. U praksi, ERP može da se sastoji od skupa pojedinačnih aplikacija, svaka odgovorna za smeštanje odredjenih podataka u okviru jedne fizičke baze podataka.

Rešenja bazirana na osamnaestogodišnjem iskustvu u izradi poslovnog softvera, uz korišćenje najmodernijih Microsoft-ovih tehnoloških rešenja:

- MS SQL Server

- MS Windows Server
- Microsoft Windows 7 Pro
- Visual Studio razvojni paket
- Microsoft .NET platforma
- Microsoft Office alati

 Prethodna strana  Vrh strane
  početna
Pogodnosti za Vas | Reference | Novosti | O nama | Kontakt
Programska Rešenja (ERP) | Proizvodi | Rešenja za mob. uređaje | Rešenja za web | Hardver | Fizička arhitektura IS | Microsoft | Odgovori na Vaša pitanja | eBilten | Podrška Korisnicima | Download | Opšti uslovi poslovanja
  ABSoft  |  Gospodara Vučića 21, Beograd, Srbija
  tel: 011 38 11 500  |  e-mail: office@absoft.rs
Autorsko pravo © 2017 ABSoft. Sva prava zadržana.