Online Podrška Korisnicima
 Pretraga:  
Web aplikacije

Postanite aktivni učesnik u poslovnim procesima vaše firme i pristupite poslovnim informacijama i resursima u bilo kom trenutku i sa bilo kog mesta, sa lokacija na kojima ne postoji instalacija poslovnog sistema.

Web aplikacije u kombinaciji sa windows aplikacijama ili samostalno omogućavaju korisnicima AB Soft poslovnog sistema lako kreiranje i dobijanje informacija. Sadržaj i mogućnosti su kombinacija standardnih i opcija definisanih na zahtev korisnika

Razvojna platforma predstavlja kombinaciju Visual Studio razvojnih alata , Windows Server-a i SQL Server-a.

Internet aplikacije  predstavlja funkcionalnu i tehničku nadgradnju Windows AB Soft informacionog sistema i daju posebne pogodnosti za distribuirane sisteme.

Na osnovu parametara koji se unose prilikom Internet povezivanja operateru su dostupne one operacije i informacije iz realne baze podataka u informacionom sistemu, za koje mu je kao korisniku dodeljeno pravo.

Više o web aplikacijaka mozete naći na adresi:  http://www.portal.absoft.rs


 Prethodna strana  Vrh strane
  početna
Pogodnosti za Vas | Reference | Novosti | O nama | Kontakt
Programska Rešenja (ERP) | Proizvodi | Rešenja za mob. uređaje | Rešenja za web | Hardver | Fizička arhitektura IS | Microsoft | Odgovori na Vaša pitanja | eBilten | Podrška Korisnicima | Download | Opšti uslovi poslovanja
  ABSoft  |  Gospodara Vučića 21, Beograd, Srbija
  tel: 011 38 11 500  |  e-mail: office@absoft.rs
Autorsko pravo © 2017 ABSoft. Sva prava zadržana.