Online Podrška Korisnicima
 Pretraga:  
Odgovori na Vaša pitanja

• Postoji li rešenje za rad delova poslovnih sistema koji su udaljeni od centrale?
AB Soft ima rešenje za distribuirane poslovne sisteme i iskustva u ovoj oblasti na nekoliko desetina preduzeća. U nekim slučajevima, radi se o preduzećima sa do 100 lokacija. U zavisnosti od hardverskh mogućnosti primenjuju se različita rešenja.

Da li AB Soft aplikacije koriste mogućnosti Interneta?
Aplikacije poslednje generacije koriste pristup podacima sa Interneta. Za sada AB Soft ima dve aplikacije u standardnoj ponudi: B2B aplikacija za veleprodaju preko Interneta i Web Reporting, za potrebe izveštavanja unutar preduzeća, sa udaljenih lokacije ili za potrebe centrale stranih preduzeća koja ovde imaju svoja predstavništva. I B2B i Web Reporting aplikacije rade u on-line režimu sa bazom podataka nad kojom rade i poslovne Windows aplikacije.

Kakvu podršku AB Soft pruža svojim korisnicima?

Za korisnike koji sa AB Softom imaju ugovore o produženom održavanju i koji su u prvoj godini korišcenja, svakog radnog dana je obezbeđena telefonska podrška, uključujući i subotu, a postoji i on-site podrška. Po potrebi, kroz interventno održavanje komintentima možemo obezbediti veoma brz odziv u kritičnim situacijama, ako priroda njihovog posla to zahteva.

• Da li će programi AB Softa odgovarati mom načinu poslovanja?
Univerzalnost je osnovna karakteristika naših programa. Svi naši korisnici koriste iste verzije programa, konfigurisane u skladu sa organizacijom preduzeća i specifičnim situacijama. Zavisno od programa, od nekoliko desetina do nekoliko stotina korisnika u svom radu koristi isti program.

• Mogu li da isprobam programe?
Da, predlažemo Vam da zakažete prezentaciju programa za koje ste zainteresovani. Tako ćete od stručnjaka AB Softa moći da dobijete odgovore na sva pitanja koja Vas zanimaju. Na prezentaciju dođite sa Vašim finansijskim stručnjacima - sa ljudima koji bi koristili programe i koji će umeti da postave prava pitanja. Ako niste u prilici da svratite kod nas i pogledate naše proizvode, svakako se javite da bismo se dogovorili o nekom drugom načinu prezentacije.
Po održanoj prezentaciji, programe možete dobiti na besplatan probni rad u trajanju od mesec dana. Tako ćete, radeći u Vašem okruženju i nad realnim podacima, najbolje proveriti da li Vam programi odgovaraju. Napominjemo da za probni rad ne dobijate demonstracione verzije programa, vec kompletne i funkcionalne poput onih kod registrovanih korisnika.

• Šta ako dođe do izmene u zakonima?
Programi AB Softa su rešeni tako da u slučaju većine zakonskih izmena (poput promena poreskog tarifnog sistema, promena kontnog plana, uvođenja ili promena sistema akciza i taksi i mnogih drugih), nema potrebe za naknadnim doradama ili intervencijama stručnjaka AB Softa - korisnicima je omogućeno da sami podese parametre programa prema novonastaloj situaciji.
Na sve suštinske izmene u zakonima koje nije moguće predvideti, AB Soft reaguje u kratkom roku, izrađujući i šaljući korisnicima koji imaju osnovno ili interventno održavanje nove verzije programa, izmenjene u skladu sa savetima stručnjaka i svim zvaničnim tumačenjima.

• Da li je potrebno predznanje o računarima?
Da li je moguća posebna obuka?
Nikakvo predznanje o računarima nije potrebno za korišćenje programa AB Softa. Uputstva koja dobijate uz programe sadrže sve potrebne informacije za lak i jednostavan početak upotrebe programa, kao i za sve situacije koje ćete sretati u svakodnevnom radu. Ubrzo ćete biti u prilici, da uz pomoć programa, svoja stručna znanja iskoristite na pravi način. Ako želite dodatnu obuku za svoje radnike, možete je posebno dogovoriti sa AB Softom.
Ako prilikom uvođenja informacionog sistema imate potrebu da reorganizujete rad pojedinih službi u Vašem preduzeću, tim konsultanata AB Softa Vam može u tome pomoći.
Konsultantski tim AB Softa sastoji se od stručnjaka sa iskustvom od preko 10 godina na poslovima uvođenja i postavke AB Soft aplikacija. Oni su do sada uveli poslovni informacioni sistem u preko 1400 preduzeća i njihovo iskustvo je dragoceno u početnom periodu postavke i korišćenja aplikacije. Možete bidi sigurni da ćete uz njihovu pomoć za veoma kratko vreme i na optimalan način uvesti u rad naše aplikacije. Zato je period uvođenja i postavke našeg informacionog sistema u jednom preduzeću u poređenju sa drugim sistemima slične namene veoma kratak i ide od par dana do par nedelja, za uvođenje kompletnog sistema.

• Kakvi su računari potrebni za rad programa?
• Da li u AB Softu mogu naći računare i štampače?
• Šta dobijam radom u mrežnom okruženju?
Mogu li se obratiti AB Softu radi instaliranja računarske mreže?
Da biste koristili programe AB Softa, potreban Vam je PC računar. Radi se o široko rasprotranjenom i dostupnom računaru, kakvog možda već imate u svojoj okolini. Ako obim Vašeg poslovanja to zahteva, više takvih računara se može povezati u mrežu, čime se omogućuje istovremeni rad sa istim podacima sa više radnih mesta. Uz računar vam je potreban i štampač. Laserski štampač će zadovoljiti skoro sve Vaše potrebe. Pored programskih paketa, u AB Softu možete naći potrebnu računarsku opremu (računare, štampače), kao i sav srodan potrošni materijal. Stručnjaci AB Softa takođe vrše projektovanje i instalaciju računarskih mreža – petnaestogodišnje iskustvo našeg tima za sistemsku podršku garancija su uspešnosti i kvaliteta naših uslugau ovoj oblasti.

• Da li SPP prihvata dokumente izrađene računarom?
• Da li su programi AB Softa usklađeni sa standardom JRS33?
• Da li programi AB Softa podržavaju standard ISO9000?
Programi AB Softa su urađeni prema važećim zakonima, što obuhvata i upotrebljivost dokumenata koji se njima izrađuju. Svi relevantni izveštaji i dokumenti generisani programima imaju potrebnu formu, tako da ih državne službe uglavnom prihvataju bez primedbi.
JRS33: Programi AB Softa su projektovani tako da podležu računovodstvenom standardu JRS33, a atest će dobiti čim standard zaživi u praksi.
Standard JRS33, donet 24.12.1993. od strane Saveza Računovođa i revizora Jugoslavije, objavljen je u Službenom listu SRJ br. 88/93. Navedeni standard definiše elemente kvaliteta računovodstvenog softvera. Međutim, do sada nije zakonom usvojena metodologija provere računovodstvenog softvera, tako da ni jedan proizvođač računarskih programa ne poseduje atest izdat od nadležnog organa.
Drugi, zvanični atesti, kod nas ne postoje, niti je ijedno telo ovlašćeno ili zaduženo za izdavanje potvrda ili preporuka o upotrebljivosti računovodstvenog softvera.
ISO9000: Nijedan računarski program Vam neće automatski obezdediti sistem kvaliteta, jer podršku standarda ISO 9000 obezbeđujete sami, organizujući strukturu rada Vašeg preduzeća u skladu sa zadatim standardima. Programi AB Softa će Vam svojom organizacijom protoka informacija i dokumenata i kvalitetom informacija koje pružaju, pomoći da isplanirate i ispoštujete rad po sistemu kvaliteta u Vašem preduzeću.

• Mogu li jednim programom da vodim knjige više preduzeća?
Programi AB Softa omogućuju i agencijski rad, t.j. vođenje poslovanja više komintenata.  Ovo se može iskoristiti kako za agencijski rad, tako i za vođenje knjiga više preduzeća za slučaj korporacije.


• Šta dobijam od održavanja?
Tokom prve godine po kupovini programa svaki korisnik besplatno dobija Primarno održavanje koje obuhvata isporuku  CDova sa novim verzijama programa nastalim praćenjem izmena u zakonima, ili unapređivanjem mogućnosti programa na inicijativu AB Softa.
Po isteku tog perioda, usluge godišnjeg produženog održavanja se naplaćuju u iznosu od 20% vrednosti programa.
AB Soft nudi posebne programe redovnog održavanja hardvera, i održavanja računarskih mreža. Bitna komponenta tih vidova održavanja je preventivno održavanje i servisiranje.
Za korisnike sa visokim zahtevima i sve one čiji posao ne može da trpi zastoj, nudimo specijalne programe održavanja celokupnih informacionih sistema, sa intervencijom servisera u okviru ugovorenog vremena od prijave zastoja.

 

 Prethodna strana  Vrh strane
  početna
Pogodnosti za Vas | Reference | Novosti | O nama | Kontakt
Programska Rešenja (ERP) | Proizvodi | Rešenja za mob. uređaje | Rešenja za web | Hardver | Fizička arhitektura IS | Microsoft | Odgovori na Vaša pitanja | eBilten | Podrška Korisnicima | Download | Opšti uslovi poslovanja
  ABSoft  |  Gospodara Vučića 21, Beograd, Srbija
  tel: 011 38 11 500  |  e-mail: office@absoft.rs
Autorsko pravo © 2017 ABSoft. Sva prava zadržana.