Online Podrška Korisnicima
 Pretraga:  
Integrisano programsko rešenje za maloprodajne objekte

Programsko rešenje za vođenje poslovanja prodavnica namenjen je vođenju poslovanja preduzeća koje u svom sastavu ima jedan ili više maloprodajnih objekata i magacina. Pored maloprodaje, specijalno rešenje razvijeno je za preduzeća koja se bave uslužnim delatnostima, a rade sa fizičkim licima kojima usluge naplaćuju u gotovini.

Rešenje koje se primenjuje kod maloprodajnih objekata obuhvata aplikativnu pokrivenost svih delova poslovnog procesa: od nabavke do prodaje, od POS kasa do knjigovodstva, od magacina i prodavnica do finansijske analize efekata poslovanja.

Organizacija i veličina preduzeća, broj magacina i prodavnica i njihova veličina, kao i eventualna dislociranost objekata, ne utiču na programsko rešenje i komfornost u korišćenju, jer se odgovarajućom postavkom sistema ovakvi problemi mogu rešiti.

POS rešenje obuhvata unos podataka kroz POS jedinice sa kompletnom podrškom komfornom radu na kasi (display jedinica, POS štampač, cash drawer). Pored ovog, u neku ruku podrazumevanog dela, rešenje razvijeno od strane AB Softa pruža i dodatne mogućnosti koje proizilaze iz činjenice da je POS, sastavni deo kompletnog poslovnog sistema. Zahvaljujući tome, POS koristi informacije iz ostatka sistema, koje su mu u toku rada potrebne, dok je sa druge strane ostvarena kompletna kontrola podataka koji se kroz POS jedinice slivaju u sistem.

POS rešenje podržava i rad sa fiskalnim kasama, što je zakonska obaveza od 01.01.2004. Jednostavan rad u prikladnom user interface okruženju uz dostupnost Helpova i pretraživanja u šifarnicima artikala, čini ovu varijantu veoma pogodnom. Specijalna verzija razvijena je za maloprodajne objekte tipa apoteka, gde je kao dodatna mogućnost u odnosu na postojeća rešenja, dodata obrada recepata i knjiženje podataka u baze podataka programa za prenos podataka u Fond.

Korisnici koji umesto fiskalnih POS štampača žele da koriste fiskalne kase, mogu koristiti mogućnost eksporta podataka na kase iz naših programa za robno materijalno knjigovodstvo i preuzimanje podataka o prodaji, kod zatvaranja smena. Ovakav rad dosta ubrzava proces knjiženja promena i olakšava kontrolu lagera i promena u prodavnicama.

AB Soft rešenje za maloprodaje omogućava više nivoa u autonomiji rada i kombinaciju različitih vidova komunikacije i razmene podataka u slučajevima dislociranih maloprodaja.

Prvo omogućen je off line rad pos računara, što obezbeđuje  autonomiju u radu svakog prodajnog mesta - kase. Ovo rešenje omogućava da svaka kasa u sistemu nekog maloprodajnog objekta radi nezavisno od glavnog servera u objektu, a da pri tom ima mogućnost da po potrebi ili automatski ostvari vezu sa glavnim serverom i preuzme podatke potrebne za nezavistan rad ili pošalje podatke neophodne za centralizovanu evidenciju o prodaji. Kase u režimu izdavanje robe rade potpuno nezavisno, tako da je obezbeđen nastavak rada i u slučaju da je glavni server van funkcije. Kase se automatski povezuju sa serverom prilikom otvaranja smene i preuzimaju podatke o artiklima koji su neophodni za evidenciju prodaje na kasama i prilikom zatvaranja smene, kada šalju podatke o evidentiranoj prodaji na server. Ukoliko je iz bilo kog razloga server van funkcije (kvar, servis, preopterećenost drugim operacijama), kase će nastaviti da rade i omogućiti dalje izdavanje robe. Kasnijim ponovnim uvođenjem servera u rad, kase se automatski sinhronišu sa serverom prilikom prvog sledeće otvaranja ili zatvaranja smene ili pokretanjem sinhronizacije na zahtev administratora sistema.

Za razmenu podataka između dislociranih maloprodaja i centralnog servera,  AB Soft je razvio poseban vid replikacije podataka. Replikacija se može izvršavati na zahtev operatera ili se odgovarajućom konfiguracijom može ostvariti nezavisan i samostalan proces replikacija baza, sa efektom rada u realnim uslovima sa obe lokacije. Na ovaj način, korišćenjem lokalnih resursa, značajno se smanjuju zahtevi po pitanju propusnosti  konekcije između lokacija, a naročito su smanjeni troškovi povezivanja i slično.

 Prethodna strana  Vrh strane
  početna
Pogodnosti za Vas | Reference | Novosti | O nama | Kontakt
Programska Rešenja (ERP) | Proizvodi | Rešenja za mob. uređaje | Rešenja za web | Hardver | Fizička arhitektura IS | Microsoft | Odgovori na Vaša pitanja | eBilten | Podrška Korisnicima | Download | Opšti uslovi poslovanja
  ABSoft  |  Gospodara Vučića 21, Beograd, Srbija
  tel: 011 38 11 500  |  e-mail: office@absoft.rs
Autorsko pravo © 2017 ABSoft. Sva prava zadržana.