Online Podrška Korisnicima
 Pretraga:  
Integrisano programsko rešenje za trgovinska preduzeća

Programsko rešenje za vođenje poslovanja prodavnica namenjen je vođenju poslovanja preduzeća koje u svom sastavu ima jedan ili više maloprodajnih objekata i magacina. Rešenje obuhvata aplikativnu pokrivenost svih delova poslovnog procesa: od nabavke do prodaje, od POS kasa do knjigovodstva,od magacina i prodavnica do finansijske analize efekata poslovanja.

Organizacija i veličina preduzeća, broj magacina i prodavnica i njihova veličina, kao i eventualna dislociranost objekata, ne utiču na programsko rešenje i komfornost u korišćenju, jer se odgovarajućom postavkom sistema ovakvi problemi lako prevazilaze.

Modularnost rešenja omogućuje da u informacioni sistem uključe samo osnovne aplikacije za robno materijalno i finansijsko knjigovodstvo, ili, za preduzeća sa širim potrebama, i ostali moduli za automatizaciju poslovanja nekih drugih poslovnih procesa. Preduzeća sa nešto većim zahtevima na ovaj način mogu programski pokriti i ostale delove svoga poslovanja kao što su praćenje poslovnih procesa, automatizacija finansijske operative, razne analize komercijalnog ili finansijskog karaktera, ulazna i izlazna dokumentacija i slično.

S obzirom na povezanost našeg poslovnog paketa sa MS Officeom, možemo slobodno reći da AB Soft aplikacije u kombinaciji sa MS Office paketom omogućuju da snaga MS platforme u poslovnom okruženju dođe do punog izražaja. Udobnost rada sa MS office alatima dobija novi kvalitet u kombinaciji sa bazom poslovnih promena i tokova koja se formira iz poslovnih aplikacija AB Softa.

Posebnu pogodnost u ovom delu poslovnog sistema daje korišćenje B2B Web aplikacije integrisane u celokupni informacioni sistem. Efikasan rad sa zastupnicima i kupcima u veleprodaji je ključni činilac u funkcionisanju poslovnih procesa koji se tiču svakodnevnog rada trgovinskih preduzeća i uključivanje u rad i Internet pristupa je od velikog značaja za postizanje brzine i preciznosti u radu. Kontrola pristupa podacima podešava se iz Windows poslovnih aplikacija, na osnovu realnih parametara za svakog komintenta ponaosob, kao i na osnovu globalne slike poslovanja sistema. Svi zahtevi kupaca se automatski prosleđuju u odgovarajući deo informacionog sistema, što omogućuje maksimalnu brzinu u obradi zahteva i isključuje nepotrebno gubljenje vremena i papirologiju.

U nastavku možete pogledati prezentaciju:Trgovinska preduzeća
Šematski prikaz procesa poručivanja i prodaje: šema

 Prethodna strana  Vrh strane
  početna
Pogodnosti za Vas | Reference | Novosti | O nama | Kontakt
Programska Rešenja (ERP) | Proizvodi | Rešenja za mob. uređaje | Rešenja za web | Hardver | Fizička arhitektura IS | Microsoft | Odgovori na Vaša pitanja | eBilten | Podrška Korisnicima | Download | Opšti uslovi poslovanja
  ABSoft  |  Gospodara Vučića 21, Beograd, Srbija
  tel: 011 38 11 500  |  e-mail: office@absoft.rs
Autorsko pravo © 2017 ABSoft. Sva prava zadržana.